Pengharaman Straw

Pengharaman Straw

Malaysia merupakan no ke 8 di dunia penyumbang pencemaran alam sekitar. Jadi patut ke kerajaan haramkan straw? Macam mana perasaan rakyat yang dah terbiasa gunakan straw?

Majoriti rakyat Malaysia mahukan straw. Siapa kerajaan hendak menghalangnya? #Straw #MalaysiaBaru #Haram #KANTEEN

Part 1 – Malaysia No 8 Di Dunia Penyumbang Pencemaran

Part 2 – Satu Langkah Yang Baik

Part 3 – Kesedaran Diri

Part 4 – Kerajaan Kenalkan Straw Baru

COMMENTS