Sneak Peak Novel Terbaru Penulis Fixi Syafiq Aizat!!

Jawi dalam Novel?, Idea Luar Dari Kotak oleh Penulis Buku Fixi yang Lain Dari Lain
Ingin jadi Penulis Buku? Ini tips dari Penulis Novel Fixi “Syawal Tak Boleh Lewat”
https://youtu.be/ZOQEebTU7Vo
Novel Fixi ke-2 “Syawal Tak Boleh Lewat” – Sneak Peek dari Penulisnya!

Antara penulis profilik tempatan, Syafiq Aizat dan novel ke-tujuhnya “Syawal Tak Boleh Lewat” meluangkan masa untuk menjawab beberapa soalan kami kemukakan

#BukuFixi #SyawalTakBolehLewat #BakatMalaysia


Sebahagian dari show “Sneak Peak Novel Terbaru Penulis Fixi Syafiq Aizat!!” pada 19/2/2021 • https://fb.watch/3L1j8XPvC0

Host Freeza bersama Syafiq Aizat, penulis buku novel Fixi “Syawal Tak Boleh Lewat”


Follow kami di:
Facebook: https://www.facebook.com/mykampusradio/
Instagram: https://www.instagram.com/mykampus_radio
Twitter: https://twitter.com/mykampusradio

Download App kami di Playstore dan Appstore

DISCLAIMER:
Subtitle adalah auto-generated oleh sistem Google

COMMENTS