Bufet Ramadan: Nafsu, Bazir & Halal?

Menurut Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal & Pembersihan Awam(SWCorp), pembaziran makanan meningkat 15% ke 20% semasa bulan Ramadan berbanding purata pada bulan lain. Apakah maksudnya ini siskaaaaa?