Pendidikan Percuma di Malaysia

Adakah perlu pendidikan percuma di Malaysia?
#MYKAMPUSAM membincangkan isu ini untuk warga kampus sekalian

Hari: Rabu 18 Oktober 2018

Masa: 8.30am – 11 am
Tweetkan pendapat anda melalui twitter “@mykampusradio”

 

COMMENTS