Pak menteri jaga duit negara: #menterikewangan dari merdeka ke 2023

Kementerian paling berwarna dan penuh dengan drama, kerana memegang duit, menentukan pembayaran #kerajaan dan juga pengutipan duit negara. Siapa yang memegang menentukan masa depan negara. Siapa yang paling drama queen?