Nilai berita palsu

Nilai berita palsu

Penyebaran berita palsu boleh menjejaskan reputasi masyarakat sekeliling dari pelbagai segi , jadi berita perlu dititik beratkan semasa penyebaran.

Part 1 : Nilai berita palsu – cegah berita palsu

Part 2 : Nilai fake news – denda dan hukuman

Part 3 : Nilai berita palsu – negara yang control berita

Newer Post

COMMENTS