Hak Asasi Manusia: Satu Agenda Barat?

MKR turun ke jalanan untuk berinteraksi dengan orang muda tentang hak asasi manusia di Malaysia dan bagaimana ia boleh memberi kesan kepada kita sebagai rakyat. #HakAsasiManusia #Freedom #HumanRights