Garis Panduan Filem

Garis Panduan Filem

Apa motif lembaga pelapisan filem menetapkan garisan filem yang ketat tambahan had untuk menunjukkan ketenteraman awam dan kontroversi dalam isu keagamaan.

Part 1 : Garis Panduan Filem – scene keganasan tidak bermotif

Part 2 : Garis Panduan Filem – pakaian dan pertuturan berunsur sex

COMMENTS