Falsafah 101 – William James

Falsafah 101 – William James

Pragmatisme William James menyatakan  perspektif kita untuk mempertimbangkan idea hanya sebagai alat atau alat untuk mencapai matlamat dan objektif kita. 

Part 1 : William James – Bapa psychology modern

Part 2 : William James – Pragmatism

Part 3 : William James – Pandangan terhadap agama

COMMENTS