Automasi teknologi terkini

Automasi teknologi terkini

Automasi adalah sistem  automatik yang mana kemampuan sistem atau peranti untuk melaksanakan kerja dengan bijak , tanpa atau dengan penyeliaan manusia pada tahap minimum.

Part 1 : Automasi teknologi terkini – manusia vs mesin

Part 2 : Automasi teknologi terkini – pembunuh tenaga kerja

Part 3 : Automasi teknologi terkini – ‘ higher order thinking ‘

COMMENTS