10 Extreme sports yang membunuh

Tak cukup bagi adrenaline, untuk sebahagian orang yang cintakan risiko tinggi, mereka perlu berkhayal dengan maut. #extremesports #helisking #highlining