Bersama 2050 Corporate Sponsor

Penaja Utama – RM40,000

Penaja Bersama – RM10,000